Article

Câbir b. Hayyân’ın Cisim ve Nedenlik Kuramı Üzerine

Abstract

İslamî elkimya ve madde teorisinin temeli Câbir b. Hayyân’ın (ö. 200/815) eserlerinde bulunur. C Aristoteles’in sistemine benzeyen bir element teorisi geliştirmiş, ancak teorinin temelini elementlerden niteliklere aktararak madde ve cevheri farklı bir şekilde yorumlamıştır. Câbir ’in sisteminde nitelikler daha çok “doğalar” (tabâ’i‘) terimi ile ifade edilir. Câbir ’in düşüncesinde dört doğa, dört unsuru önceler ve her seferinde farklı iki doğanın cevher ile birleşmesi neticesinde değişik niteliklere sahip olan dört farklı unsur meydana gelir. Câbir’de doğal dunyanın̈ “ilksel cisimleri” artık dört Empedoklesçi unsur değil, “dört doğadır”; hava, su, toprak ve ateş bu doğalardan oluşur. Böylece Câbir dört ilksel Aristotelesçi niteliği somut, bağımsız ve maddesel (corporeal) varlıklar yaparak onlara hakiki elementler (unsurlar) rolünü vermistir.̧ Elkimya ilminin temel gayesi olan demir, bakır, kalay, kurşun gibi ecsâdın gümüşe ve altına dönüştürülmesi (transmutasyon) ameliyesi Câbir ’e göre mîzân ilmi çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu dönüşümün esası, merkezinde dört doğa ile bunlara ait belirli oranlar ve ölçüler bulunan bir nedensellik düşüncesine dayanır. Kimyevî dönüşüme imkân tanıyan nedensellik düşüncesiyle, Câbir elkimyada dönüşüm imkânını inorganik âlemden organik âleme çok geniş bir mevcutlar alanına çekmeyi de başarmıştır. Bu çalışmada Câbir külliyatı birincil kaynaklar üzerinden de incelenerek, Câbir’in cisim, cevher ve deneysel nedensellik konusundaki düşünceleri tartışılacaktır.

Keywords

Câbir b. Hayyân elkimya dört doğa-dört unsur cevher nedensellik