Yazı Çağrısı

Nazariyat 6.1 Sayısı İçin Yazı Çağrısı

İlk sayısı Ekim 2014 yayımlanmış olan Nazariyat Dergisi, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından altı ayda bir Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. İslam felsefesi, kelâm, nazarî tasavvuf ve bilim tarihi alanlarında özgün araştırma ürünlerine, metin neşirlerine ve kitap değerlendirmelerine yer veren Nazariyat’ın hedefi, İslam düşünce tarihindeki nazarî geleneklerin, özel olarak da klasik sonrası döneme ait felsefi bilimsel birikimin keşfi, incelenmesi ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunmaktır.

Nazariyat ilmî kriterleri haiz, İslam felsefe ve bilim tarihi alanına özgün katkılar içeren çalışmalara açık olup, Nisan 2020’de yayımlanacak 12. (6.1) sayısı için klasik metin neşirleri, kronoloji yazıları ve yukarıda belirtilen alanlardaki makaleler değerlendirmeye alınacaktır.

Nazariyat'ın Ekim 2019’da yayımlanacak 12. sayısı için makale son kabul tarihi 15 Şubat 2019’dur. Yazılar derginin web sitesi üzerinden makale gönderme sistemi aracılığıyla gönderilebilir. Ayrıca yazım kurallarını ve yazarlara notlar bölümünü detaylıca inceleyebilirsiniz.